Εταιρικά Πρωταθλήματα

Εταιρικά Πρωταθλήματα

    Η 360° A&F απευθύνεται σε στελέχη και υπαλλήλους εταιριών, φορέων και οργανισμών με στόχο να ενεργοποιήσουν ομάδες εργαζομένων να συμμετέχουν σε συλλογικές αθλητικές δραστηριότητες. Τα στελέχη των επιχειρήσεων που λαμβάνουν μέρος σε αυτά τα πρωταθλήματα γίνονται ομάδες, γνωρίζονται καλύτερα και αναλαμβάνουν κοινούς ρόλους ανεξάρτητα από την θέση τους στην ιεραρχία της επιχείρησης. Εκτός αυτού βγαίνουν από τους καθημερινούς πιεστικούς ρυθμούς του εργασιακού περιβάλλοντος, χαλαρώνουν, ενώ παράλληλα αυξάνουν την δημιουργικότητα τους. Αν το μέγεθος της εταιρίας το επιτρέπει, αναλαμβάνουμε την διοργάνωση ενδοεταιρικού πρωταθλήματος. Συντονίζουμε τα θέματα των γηπέδων, του εξοπλισμού και άλλων παραμέτρων (γραμματεία, διαιτητές κλπ.) που απαιτούνται για την διοργάνωση του πρωταθλήματος.

Ημέρα

05 Μαρτίου 2016

Tags

Εταιρικά Events