Εταιρικά Events

Εταιρικά Events

    Η 360° Α&F δίνει τη δυνατότητα σε όλες τις εταιρίες να προσφέρουν διασκέδαση και καλύτερη απόδοση στον εργασιακό χώρο, μέσα από δραστηριότητες σχετικές με το αντικείμενο και την ταυτότητα της κάθε εταιρίας. Η στρατηγική, η συνεργασία, η θετική ενέργεια και ο υγειής ανταγωνισμός αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά, ώστε να αλλάξουν τη καθημερινότητα του εργασιακού περιβάλλοντος μέσα απο ένα Εταιρικό Team Building Event.

Ημέρα

05 Μαρτίου 2016

Tags

Εταιρικά Events